Monday, September 5, 2016

penned & composed by Amit kr kharwar

Tu hai
 to hai
lagta mujhe                  
khuda ka
sath mujh se          
hai juda jaise......
                tu nahi sang .....
to lagta hai....
to Hu khapha
khud se
  Ki tujh sang Mai to       
  Ki mujh sang tu bhi
  jachta hai ....lagta hai mujhe


Dil mera
Hai Badla badla saa
Mil ke tujh se
Hai Gumsuda sa.....
Na bolta hai
Kuchh ..
Na sochta hai kuchh
Aahe bharta  ...
khamosh bejubaan saa
  Ki Mai to tujh pe
  Ki tu bhi mujh pe
Lut jaaye
Jut jaaye
Lagta hai mujhe...
Ki mujh sang tu bhi
Jachta hai...rahta hai
Lagta hai mujhe

No comments:

Post a Comment